Personvernerklæring

Personvernerklæringen beskriver hvordan Norad - direktoratet for utviklingssamarbeid samler inn og bruker personopplysninger for denne bloggen.

1 Personvernombud

Behandlingsansvarlig er Norad – direktoratet for utviklingssamarbeid. Personvernombud er Merethe Nedrebø. Du kan kontakte Norads personvernombud angående spørsmål om behandling av personopplysninger. Henvendelser sendes til merethe.nedrebo@norad.no. 

Alternativt kan du kontakte oss via: 

E-post: postmottak@norad.no 

Telefon: +47 23 98 00 00 

Postadresse: Postboks 1303 Vika, 0112 Oslo 

2 Dine rettigheter

Du har rett til å kreve innsyn, retting eller sletting av personopplysningene vi behandler om deg. Du har videre rett til å kreve begrenset behandling, rette innsigelse mot behandlingen og kreve rett til dataportabilitet. 

Du kan lese mer om disse rettighetene hos Datatilsynet. 

For å utøve dine rettigheter, send e-post til postmottak@norad.no. Du vil få svar på din henvendelse til oss så fort som mulig, og senest innen 30 dager. Ta kontakt med vårt personvernombud dersom du mener Norad ikke overholder reglene i personopplysningsloven. Du har også rett til å klage til Datatilsynet på behandling som er i strid med den til enhver tid gjeldende personvernlovgivning. 

3 Hvordan vi mottar, samler inn og behandler personopplysninger

3.1 Nettstatistikk

Norad samler inn anonymisert statistikk om besøkende på norad.no/analyseblogg. Formålet med dette er å utarbeide statistikk som vi bruker til å forbedre og videreutvikle informasjonstilbudet på nettstedet. Eksempler på hva statistikken gir svar på, er hvor mange som besøker ulike innlegg, hvor lenge besøket varer, hvilke nettsteder brukerne kommer fra og hvilke nettlesere som benyttes.

Behandlingsgrunnlaget for dette er personvernforordningen artikkel 6 nr. 1 f), som tillater oss å behandle opplysninger som er nødvendig for å vareta en berettiget interesse som veier tyngre enn hensynet til den enkeltes personvern. Den berettigede interessen er å forbedre våre tjenester.

3.2 Bruk av informasjonskapsler (cookies)

Norad benytter informasjonskapsler (også kjent som cookies) på alle våre nettsider.

Informasjonskapsler er små informasjonsfiler som blir liggende igjen på datamaskinen din for at tjenesten vår skal virke best mulig for deg som bruker.

Dette medfører ingen sikkerhetsrisiko for deg, men du kan når som helst avslå å samtykke i lagring av informasjonskapsler i nettleseren.

Behandlingsgrunnlaget for dette er personvernforordningen artikkel 6 nr. 1 f), som tillater oss å behandle opplysninger som er nødvendig for å vareta en berettiget interesse som veier tyngre enn hensynet til den enkeltes personvern. Den berettigede interessen er å få tjenesten på nettsiden til å fungere.

3.3 Kommentarer på norad.no/analyseblogg

Alle innlegg på norad.no/analyseblogg må signeres med navn, gjennom opprettelse av bruker på GitHub.com. Anonyme innlegg fjernes. Norad benytter Utterances og GitHub til kommentarer, og håndteringen av dine data reguleres av Utterances’ Privacy Policy og GitHub Privacy Statement. Du som bruker er selv ansvarlig for å slette data du har oppgitt via kommentarfeltet om det skulle være ønskelig.

4 Annet

Se norad.no/personvern for fullstendig gjennomgang av hvordan Norad samler inn personopplysninger på sine nettsteder.